Alexandra's Passion4Nails

Alexandra’s Passion4Nails Salon

Ons website-adres is: https://www.passion4nails.nl

Privacyverklaring

Alexandra Passion4Nails gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die u via het contactformulier verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt met uw toestemming om u te kunnen antwoorden op uw vraag. Deze gegevens zullen eventueel worden gebruikt welke noodzakelijk zijn voor eventuele opdrachten en financiële afhandeling daarvan, alleen mits dit noodzakelijk is. 

Alexandra’s Passion4Nails is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring wordt weergegeven en volgens de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gehandeld.

Contactgegevens Alexandra’s Passion4Nails

Naam: Alexandra Bade
Bedrijf: Alexandra’s Passion4Nails
Functie: Eigenaar
Adres: Eikenlaan 54
Postcode: 2742 ZT Waddinxveen
Telefoonnummer: 06 247 035 36
E-mail: info@passion4nails.nl
K.v.K. nr.: 54659892
B.T.W. nr.: 183190920-B01

Verwerking van gegevens

Alexandra’s Passion4Nails verwerkt alleen persoonsgegevens van klanten bij communicatie en financiële administratie, zoals:
– Winkelier of bedrijf
– Voornaam/-letters en achternaam
– Adres, postcode en woonplaats
– Emailadres en telefoonnummers
– Kamer van Koophandel -en BTW nummer
– IBAN-nummer en betalingsgegevens

Doel gegevensverwerking

Alexandra’s Passion4Nails verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om contact te onderhouden met de klant over de behandeling(en); 
– om voor bedrijven eventueel facturen voor geleverde diensten te kunnen versturen en verwerken;
– om relevante informatie over Alexandra’s Passion4Nails te kunnen versturen ten behoeve van administratie

Delen van gegevens

Alexandra’s Passion4Nails verwerkt bovenstaande gegevens in eigen beheer en is verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Bij het verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn bij administratie, offertes, behandelingen, geheimhouding/contracten, debiteurenbeheer en eventuele incasso van langdurige openstaande rekeningen zullen gegevens worden verleend tussen de opdrachtgever en Alexandra’s Passion4Nails.

Gegevens worden niet aan derden vertoont en alleen aan derden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst of in geval van een wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn gegevensverwerking

Alexandra’s Passion4Nails bewaart eerdergenoemde gegevens zolang de opdrachtovereenkomst (inclusief financiële afhandeling en verwerking) voort duurt of zolang de wetgever verplicht. Voor fiscale gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Alexandra’s Passion4Nails maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in of correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of een klacht indienen.

Recht op inzage:

Persoonsgegevens van een klant opsturen/delen als daarom wordt gevraagd.

Recht op rectificatie:

Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door uw fout verwerkt? Dan moeten deze zorgvuldig worden aangepast als daarom gevraagd wordt.

Recht op het indienen van een klacht:

Als u een klacht wilt indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Dit vindt u hier

Recht op overdracht:

Als Alexandra’s Passion4Nails een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:

Van gegevens die zijn opgeslagen mag worden aangeven dat u niet meer wilt dat deze gegevens worden gebruikt. Wanneer u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u daartoe een verzoek doen via info@passion4nails.nl. Om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen, dient u hier een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Alexandra’s Passion4Nails zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 werkdagen op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Alexandra’s Passion4Nails.nl maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie op de website.

Privacyverklaring

Als Alexandra’s Passion4Nails zijnde, respecteren wij uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via ons contactformulier vertrouwelijk wordt behandeld. Alexandra’s Passion4Nails zal uw persoonsgegevens dan ook alleen in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

Privacyverklaring | Alexandra’s Passion4NailsBoskoop | Bewerkingsdatum 29-10-2018